Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

Συνεκπαίδευση Πυροβολικού με Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη

Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης, από 6 έως 8 Ιουνίου 2016, εκτελέσθηκαν εκπαιδευτικές βολές των Μοιρών Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων (ΠΕΠ) MLRS και RM – 70, από τις οργανικές Μοίρες Πυροβολικού της 1ης Στρατιάς και του  Δ΄ Σώματος Στρατού στο Πεδίο Βολής Πετρωτών. Τα αποτελέσματα των Βολών αξιολογήθηκαν με τη μεταφορά εικόνας, σε πραγματικό χρόνο, στα Κέντρα Επιχειρήσεων από τα Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα (ΜΕΑ) Sperwer του Λόχου ΜΕΑ του 473 Τάγματος Επιτήρησης-Πληροφορικής του Δ΄ Σώματος Στρατού, τα οποία εκτέλεσαν ταυτόχρονα με τις βολές πτήσεις αναγνώρισης.


Σκοπός των βολών ήταν η εκπαίδευση του προσωπικού των Μονάδων Πυροβολικού και Διαβιβάσεων της 1ης Στρατιάς και Δ΄ Σώματος Στρατού στις διαδικασίες εκτελέσεως βολών, η χρήση ψηφιακών επικοινωνιών για μετάδοση αποστολών βολής, η δοκιμή σε όλα τα επίπεδα Διοικήσεως του Συστήματος Τεχνικού και Τακτικού Ελέγχου Πυρός (ΣΤΤΕΠ) ΔΙΑΣ, η πιστοποίηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων MLRS και των ραντάρ αντιπυροβολικού ARTHUR ModB και τέλος η χρησιμοποίηση των μετεωρολογικών συσκευών VAISALA για την έκδοση μετεωρολογικών δελτίων. Παράλληλα, η εκπαίδευση των επιχειρησιακών εργαλείων όπως των Κέντρων Διευθύνσεως Πυρός (ΚΔΠ), των Αξιωματικών Παρατηρητών (ΑΠΑΡ), των Προωθημένων Αξιωματικών Παρατηρητών (ΠΑΠ) και των Αξιωματικών Συνδέσμων (ΑΣ) των Διοικήσεων Πυροβολικού (ΔΠΒ) και των Μονάδων ΠΕΠ MLRS και RM-70, της 1ης Στρατιάς και του Δ’ ΣΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: